Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Projekt inwentaryzacyjny / Aktualności

Aktualności

logotyp

Babiogórski Park Narodowy w Zubrzycy Górnej, w dniu 18 listopada 2022 r. zorganizował konferencję podsumowującą projekt pod tytułem "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, Lasów Państwowych, Rady Naukowej BgPN, parków narodowych oraz inne osoby szczególnie zaangażowane w ochronę przyrody Babiej Góry.

Tematyka konferencji objęła zagadnienia związane z metodami i zakresem wykonanych prac inwentaryzacyjnych, stanem ekosystemów BgPN i wynikającym z niego zaleceniom ochronnym, zagadnienia dotyczące oprogramowania baz danych i map numerycznych oraz prezentacje dynamiki lasów BgPN w reglu dolnym i w reglu górnym.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 29 listopada 2022 r.

W ostatnich dniach ukazała się nowa pozycja wydawnicza pt.: "Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego" z serii monografie babiogórskie w ramach realizacji projektu pn.  "Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego", który jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej- umowa POiS.02.04,00-00-0003/19) i w 15% ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? umowa 1480/2020/Wn06/OP-IN-YS/D.

Zawoja, dnia 5 października 2022 r. 

Babiogórski Park Narodowy realizuje działania informacyjno - promocyjne projektu. Obejmują one między innymi wydanie monografii o ekosystemach leśnych i nieleśnych Parku, przygotowanie pakietów konferencyjnych, dwóch plakatów typu roll-up oraz organizację konferencji podsumowującej projekt. Konferencja pod tytułem "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego" odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. w Zawoi.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 4 października 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w dniu 15 września 2022 r. odebrał 6 i 7 etap prac realizowanych w ramach Umowy nr 93/2020 z dnia 14 września 2020 r. na realizację zadania "Wykonanie nowego operatu - Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN".

Prace zostały wykonane przez TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wykonano następujące prace:

  • zbudowano aplikację spełniającą pełny zakres funkcjonalny Systemu Informacji Przestrzennej Babiogórskiego Parku Narodowego, umożliwiający planowanie i dokumentowanie wykonania zadań ochronnych i monitoringu przyrodniczego określonego w Planie ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego,
  • przeprowadzono szkolenia pracowników BgPN z zakresu obsługi aplikacji,
  • zainstalowano aplikację na serwerach BgPN i komputerach pracowników w Dyrekcji Parku i w kancelariach Obwodów Ochronnych,
  • wdrożono aplikację, na bieżąco usuwano stwierdzone przez pracowników Park błędy i usterki w funkcjonowaniu aplikacji.

Do Dyrekcji Parku przekazano niezbędne licencje i dokumentację aplikacji oraz udzielono gwarancji.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 26 września 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w  dniu 27 czerwca 2022 r. odebrał 4 i 5 etap prac realizowanych w ramach projektu. Prace zostały wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Wykonano następujące prace:

  • analizę rozmieszczenia gatunków lasotwórczych drzew, w celu określenia udziału powierzchniowego gatunków panujących i współpanujących,
  • analizę zróżnicowania parametrów drzewostanu takich jak: budowa pionowa, detekcja luk i przerzedzeń, wysokości przeciętne i górne drzewostanu, stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew (zwarcie), pierśnicowe pole przekroju drzewostanu, miąższości pojedynczych drzew,
  • określono miąższości poszczególnych drzewostanów,
  • określono wielkości zasobów martwego drewna,

Do Dyrekcji Parku przekazano następujące materiały:

  1. Operat "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN":

Tom I - Operat "Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego",

Tom II - Opisy taksacyjne,

Tom III - Karty powierzchni ATPOL,

Tom IV - Szczegółowy plan działań ochronnych,

Tom V - Zestawienia powierzchni,

  1. Mapy tematyczne:

1) Mapa podstawowa (obszary ochrony ścisłej, czynnej, krajobrazowej),

2) Mapa drzewostanów,

3) Mapa drzewostanów według głównych gatunków,

4) Mapa przeglądowa działań ochronnych,

Materiały przekazano w formie wydrukowanej oraz z formie cyfrowej.

 Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 22 lipca 2022 r.

 

Babiogórski Park Narodowy w dniu 2 marca 2022 r.  w ramach realizacji projektu odebrał prace dotyczące zmian granic i powierzchni działek ewidencyjnych oraz zmian użytków gruntowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Wykonane prace geodezyjne zostały uprzednio przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Suskim. Wykonana mapa ewidencji gruntów i użytków stanowi obecnie podstawową warstwę do sporządzenia map numerycznych Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 15 marca 2022 r.

 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Babiogórski Park Narodowy w ramach realizacji projektu "Opracowanie szczegółowych instrumentów planistycznych do realizacji działań ochronnych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego" wykonał zadanie "Zakup sprzętu komputerowego do obsługi danych". Zakupione w ramach tego zadania dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym przekazane zostały pracownikom Parku zaangażowanym w realizację działań ochronnych BgPN.

 

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 10 września 2021 r.

  

Do dnia 16 sierpnia 2021 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie zakończyło prace związane z realizacją drugiego i trzeciego etapu prac: zakończono wykonanie pomiarów na wszystkich stałych powierzchniach ATPOL oraz taksację ekosystemów leśnych i nieleśnych całego obszaru Parku.

Sporządził: Janusz Fujak

Zawoja, dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

W I i II kwartale 2021 r. Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie realizowało prace zaplanowane w drugim i trzecim etapie: wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach sieci ATPOL, taksacji drzewostanów oraz zebrano niezbędne dane w terenie do opisu wydzieleń Babiogórskiego Parku Narodowego.

W II kwartale 2021 r. zakres rzeczowy i finansowy projektu został nieznacznie zwiększony.
Do projektu zostały włączone dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne mające na celu usunięcie rozbieżności między stanem ewidencyjnym użytków gruntowych będących w zasobach geodezyjnych Starostwa Suskiego a aktualnym podkładem mapowym znajdującym się w zasobach Babiogórskiego Parku Narodowego. Rozbieżności te stwierdzono w czasie realizacji pierwszego etapu prac w IV kwartale 2020 roku.

Równocześnie w I półroczu 2021 r. podjęto realizację dwu kolejnych zadań projektu, a mianowicie zakupu sprzętu komputerowego do obsługi danych oraz podjęto działania informacyjno-promocyjne, a w tym głównie związane z opracowaniem monografii "Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego".

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 28 czerwca 2021 r.


W IV kwartale 2020 r. zrealizowano pierwszy etap prac określony w umowie między Babiogórskim Parkiem Narodowym a Konsorcjum firm: Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie oraz TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wykonano podkład geodezyjny niezbędny do budowy mapy numerycznej Babiogórskiego Parku Narodowego oraz zestawiono rozbieżności w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych między danymi z zasobu geodezyjnego będącego w posiadaniu Starostwa Suskiego i aktualnym podkładem mapowym Babiogórskiego Parku Narodowego.

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 12 stycznia 2021 r.


Babiogórski Park Narodowy przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pierwszego zadania projektu: Opracowanie operatu ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych wraz z szczegółowymi zadaniami ochronnymi.
Wykonawcą prac zostało Konsorcjum Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej, Odział w Krakowie oraz TAXUS SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa między Babiogórskim Parkiem Narodowym a Konsorcjum została zawarta w dniu 14 września 2020 r.
Całość prac określonych w Umowie została podzielona na 7 etapów, a termin ich realizacji jest przewidziany od dnia zawarcia umowy do dnia 15 marca 2022 r.
Aktualnie Konsorcjum przystąpiło do realizacji pierwszego etapu prac określonych w umowie.

Sporządził: Janusz Fujak
Zawoja, dnia 5 października 2020 r.

Logo projektu - prezentujemy logo projektu które będzie wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia.

logo projektu

Bilety online

Komunikat turystyczny

z dnia 24.03.2023

Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. obowiązuje zakaz poruszania się na nartach po szlakach BgPN. UWAGA! Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN jest czynna, zapraszamy do zwiedzania w czasie ferii od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00. Z dniem 12 grudnia 2022 r. do odwołania zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego Akademicka Perć. Wszystkich wybierających się na Babią Górę prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach. W BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy wszystkich, by zabierali swoje śmieci ze sobą. Prosimy pamiętać również, iż na terenie Parku obowiązuje zakaz lotu dronów. Uwaga! Sprzedaż biletów odbywa się w Punktach Informacji Turystycznej na polanie Krowiarki i w Zawoi Markowej i przez kasę Wystawy Stałej w dyrekcji BgPN a także w Schronisku na Markowych Szczawinach.
więcej

Pogoda

10


Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 24.03.2023 r.
Godzina: 7.02

Wiatr: powiew
Opad: bez opadu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: dobra

Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.