Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 019.51828E

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Turystyka / Regulamin dla zwiedzających

Regulamin dla zwiedzających

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody, zwiedzanie parku narodowego podlega określonym regulacjom i ograniczeniom.
Regulacje te maja na celu nie dopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.

REGULAMIN

udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego

1. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest unikatowy pod względem przyrodniczym kulturowym i w całości podlega ochronie. Udostępniony jest dla celów turystycznych, rekreacyjnych
i sportowych, kulturowych, edukacyjnych i naukowych na zasadach określonych w zadaniach ochronnych bądź w planie ochrony (po jego wejściu w życie) pod warunkiem, że działalność ta nie wpłynie negatywnie na przyrodę Parku.
Przebywający na terenie Parku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Dla celów turystycznych udostępnione są szlaki turystyczne, kręgi ogniskowe, pole biwakowe, Ogród Roślin Babiogórskich i ścieżki edukacyjne określone w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu
w sprawie miejsc udostępnianych dla turystyki.

3. Za wstęp na niektóre obszary Parku pobiera się opłaty określone w załączniku nr 2 i 3 niniejszego Regulaminu, w następujących miejscach:
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki;
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa.

4. Zwiedzanie Parku może odbywać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami turystycznymi
i ścieżkami edukacyjnymi.

5. Na terenie Parku zabrania się:
1) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
2) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
3) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
4) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, minerałów.;
5) niszczenia gleby;
6) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
7) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
8) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
9) połowu ryb i innych organizmów wodnych;
10) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem wyznaczonych szlaków i tras narciarskich;
11) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
12) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
14) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
15) zakłócania ciszy;
16) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
17) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.

6. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa, konna, narciarska:                     
1) turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach pieszych oraz ścieżkach edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu;
2) turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych
i przeznaczonych do tego celu szlakach rowerowych;
3) turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych
i przeznaczonych do tego celu szlakach konnych;
4) turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych trasach narciarskich, ujętych w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu w sprawie miejsc udostępnianych dla turystyki.

7. Z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

8. Ze względu na ochronę gatunkową  głuszca (Tetrao urogallus), szczególnie w okresie od 1 lutego do czasu zejścia śniegu obowiązuje  zakaz poruszania się na nartach na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego.  Ograniczenia mają na celu zabezpieczenie ostoi i miejsc rozrodu głuszca przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z płoszenia lub niepokojenia ptaków przez narciarzy.

9. Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników górskich posiadających ważną licencję Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniającą do oprowadzania wycieczek po jego terenie. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50.

10. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku na podstawie zawartej umowy określającej zasady udostępnienia terenu na potrzeby imprezy rekreacyjno-sportowej.
1) Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za przestrzeganie obowiązujących na terenie parku przepisów odpowiadają bezpośrednio ich organizatorzy;
2) ustala się limit uczestników imprez rekreacyjno-sportowych: jednorazowo na obszarze Parku może przebywać maksymalnie 500 osób.

11. W pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się wprost ustawę
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz.U.1997.99.608).


Dyrektor

Babiogórskiego Parku Narodowego

 

Zasady udostępniania Parku w celach komercyjnych

Regulamin udostępniania turystycznego

Ząłącznik nr 1

Załącznik nr 2

Kanał RSS

Komunikat turystyczny

z dnia 13.09.2019 r.

Warunki turystyczne na Babiej Górze. Wszystkich wybierających się na babiogórskie szlaki prosimy o rozwagę i ostrożność szczególnie przy schodzeniu. Warunki pogodowe na Babiej Górze mogą bardzo szybko ulegać zmianie, dlatego też zawsze trzeba być przygotowanym na znaczne pogorszenie pogody. UWAGA! Szlak żółty "Akademicka Perć" jest otwarty z dniem 27 maja. Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN czynna od 9.00 do 17.00 od wtorku do niedzieli. Opłaty za wstęp na teren Parku pobierane są w okresie od 29 marca do 30 listopada. Na terenie BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
więcej

Pogoda

12

Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 13.09.2019 r.
Godzina: 9.09
Wiatr: łagodny
Opad: brak
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: bardzo dobra

Newsletter