Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 019.51828E

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Rezerwat Biosfery i... / Natura 2000

Natura 2000

Dyrektywy unijne odnoszące się do sieci obszarów Natura 2000 w pełni potwierdziły wysoki walor przyrodniczy Babiej Góry.

Zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy Ptasiej na Babiej Górze stwierdzono występowanie co najmniej 16 gatunków ptaków o szczególnej randze. Gniazduje tu do 20% całej polskiej populacji płochacza halnego (Prunella collaris). Pozwala na to wyniesiony ponad górną granicę lasu obszar masywu, który jest miejscem bytowania tego gatunku. Wybiera on bowiem obszary murawowe głównie w piętrze alpejskim.

Na Babiej Górze stosunkowo licznie gniazduje także sóweczka (Glaucidium passrinum). Gatunek ten z kolei preferuje bory iglaste ze świerkiem i jodłą nie tylko w drzewostanie, ale i podroście.

Z kuraków na uwagę zasługują na terenie Babiej Góry jarząbki (Bonasa banasia) i głuszce (Tetrao urogallus). Podobnie jak sóweczka i jarząbek wybiera bory świerkowe i mieszane, cechujące się bogatym runem i podszytem. Głuszec  to dziś bardzo rzadki gatunek, zapewne z uwagi na swój niepowtarzalny charakter i urok, bytuje w lasach reglowych.

W załączniku do Dyrektywy Siedliskowej wymieniono szereg siedlisk i gatunków, z których część realizuje się na terenie masywu babiogórskiego. Zgodne z dyrektywą typy siedlisk (18) zajmują aż 88% powierzchni obszaru. Najokazalej prezentują się buczyny i bory górnoreglowe  - Babia Góra zdecydowanie przoduje w Polsce pod względem ich zachowania. Obszar ma także ogromne znaczenie dla ochrony zarośli kosodrzewiny.

Spośród zbiorowisk nieleśnych zgodnie z listą siedlisk priorytetowych Babią Górę wyróżnia stosunkowo duży udział muraw acydofilnych z sitem skuciną i kostrzewą niską (Junco trifidi-Festucetum airoidis).

Babia Góra została uznana za istotną ostoję dwóch gatunków roślin naczyniowych: tojadu mocnego morawskiego (Aconitum firmum ssp.moravicum) i tocji karpackiej (Tozzia carpatica). Pierwszy z gatunków spotykany jest w wyższych położeniach (kosodrzewina i regiel górny), gdzie jako azonalny towarzyszy źródliskom potoków i miejscom szczególnie wilgotnym. Podobne wymagania siedliskowe ma tocja karpacka, która jest składnikiem ziołorośli i runa olszynek.

Także z uwagi na występowanie 7 gatunków zwierząt istotnych wg załącznika do Dyrektywy Siedliskowej obszar Babiej Góry podnosi swoją rangę "naturową". Ma tu bowiem jedno z trzech w Polsce miejsc występowania darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) - endemit karpacki występujący w górnoreglowych borach świerkowych, zaroślach jarzębiny i w ziołoroślach. Inny endemit, z grupy chrząszczy, sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) pojawia się także w borach iglastych z jodłą i świerkiem, a także w ziołoroślach z wiciokrzewem czarnym (Lonicera nigra). Wśród płazów uwagę zwrócono na kumaka górskiego (Bombina bombina) oraz traszki: karpacką (Triturus montandoni) i grzebieniastą (T.  cristatus). Z dużych ssaków obecnych na Babiej Górze istotne z punktu widzenia Dyrektywy uznane zostały niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx) i wilk (Canis lapus).

Podstawy prawne

Postępujący rozwój cywilizacji stał się zagrożeniem dla przyrody kuli ziemskiej. W celu zahamownia tego procesu i ochrony bogactwa przyrodniczego w roku 1992 podpisano w Rio de Janeiro konwencję o ochronie różnorodności biologicznej, zrównoważonych wykorzystywaniu jej elementów, rozsądnym gospodarowaniu nimi oraz sprawiedliwym podziale korzyści z zasobów genetycznych.

Poszczególne państwa starają się podejmować w dziedzinie ochrony środowiska rozmaite działania. W ramach Unii Europejskiej podjęto próbę ich skoordynowania poprzez program Natura 2000 zwany też Europejską Siecią Ekologiczną. W założeniu sieć obszarów ma pełnić główną rolę w ochronie bioróżnorodności biologicznej w krajach unijnych. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne:
- Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2.IV.1979 roku).
- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21.V.1992 roku).

Zgodnie z nimi każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek utworzyć na swoim obszarze tereny chroniące najcenniejsze i najrzadsze elementy przyrody (w tym także siedliska) charakterystyczne dla regionów biogeograficznych. Dyrektywy unijne muszą być przestrzegane przez kraje członkowskie, bowiem w przeciwnym wypadku zostaną nałożone na nie sankcje finansowe.

Celem tzw. Dyrektywy Ptasiej jest ochrona gatunków ptaków, regulowanie ich liczebności i racjonalne gospodarowanie nimi (dyrektywa zawiera zasady dopuszczalnego ich wykorzystania). Elementem tego dokumentu jest także lista gatunków ptaków rzadkich czy zagrożonych wyginięciem.

Dyrektywa zwana Siedliskową zawiera z kolei zasady ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem lub mającym bardzo niewielki zasięg lub też będących "modelowymi" przykładami typowymi dla europejskich regionów biogeograficznych. Podaje także listę gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) oraz ich siedlisk.

Przepisy unijne pozostawiły poszczególnym państwom członkowskim dowolność w konstruowaniu przepisów w sprawie obszarów naturowych, nakładając na nie jedynie obowiązek nadzorowania i monitorowania stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnych z wymienionymi w Dyrektywach. Ustawa o ochronie przyrody z 16 IV 2004 roku nakłada na ministra d/s środowiska obowiązek nadzorowania funkcjonowania obszarów Natura 2000. Zgodnie z przepisami zostały wytyczone Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (w skrócie OSO) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (w skrócie SOO).

e - bilet

Komunikat turystyczny

z dnia 23.11.2020 r.

UWAGA! Na terenie BgPN wszystkie szlaki turystyczne są otwarte dotyczy to również Akademickiej Perci. Wszystkich wybierających się na Babią Górę prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach. W BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy wszystkich by zabierali swoje śmieci ze sobą. Od dnia 1 maja 2020 r. bilety wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego można zakupić również poprzez stronę internetową: bgpn.eparki.pl Bilet zakupiony drogą elektroniczną (bilety są imienne) wraz z dowodem tożsamości należy okazać obsłudze Punktu Informacji Turystycznej i Przyrodniczej przy wejściu na szlak oraz na prośbę Straży Parku. Przypominamy, że bilet nadal możemy zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa i na Polanie Krowiarki.
więcej

Pogoda

1

Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 7.09
Wiatr: łagodny
Opad: bez opadu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: ograniczona

Newsletter