Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
  1 2 3 4 5 6
 7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 019.51828E

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Rezerwat Biosfery i... / Natura 2000

Natura 2000

Dyrektywy unijne odnoszące się do sieci obszarów Natura 2000 w pełni potwierdziły wysoki walor przyrodniczy Babiej Góry.

Zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy Ptasiej na Babiej Górze stwierdzono występowanie co najmniej 16 gatunków ptaków o szczególnej randze. Gniazduje tu do 20% całej polskiej populacji płochacza halnego (Prunella collaris). Pozwala na to wyniesiony ponad górną granicę lasu obszar masywu, który jest miejscem bytowania tego gatunku. Wybiera on bowiem obszary murawowe głównie w piętrze alpejskim.

Na Babiej Górze stosunkowo licznie gniazduje także sóweczka (Glaucidium passrinum). Gatunek ten z kolei preferuje bory iglaste ze świerkiem i jodłą nie tylko w drzewostanie, ale i podroście.

Z kuraków na uwagę zasługują na terenie Babiej Góry jarząbki (Bonasa banasia) i głuszce (Tetrao urogallus). Podobnie jak sóweczka i jarząbek wybiera bory świerkowe i mieszane, cechujące się bogatym runem i podszytem. Głuszec  to dziś bardzo rzadki gatunek, zapewne z uwagi na swój niepowtarzalny charakter i urok, bytuje w lasach reglowych.

W załączniku do Dyrektywy Siedliskowej wymieniono szereg siedlisk i gatunków, z których część realizuje się na terenie masywu babiogórskiego. Zgodne z dyrektywą typy siedlisk (18) zajmują aż 88% powierzchni obszaru. Najokazalej prezentują się buczyny i bory górnoreglowe  - Babia Góra zdecydowanie przoduje w Polsce pod względem ich zachowania. Obszar ma także ogromne znaczenie dla ochrony zarośli kosodrzewiny.

Spośród zbiorowisk nieleśnych zgodnie z listą siedlisk priorytetowych Babią Górę wyróżnia stosunkowo duży udział muraw acydofilnych z sitem skuciną i kostrzewą niską (Junco trifidi-Festucetum airoidis).

Babia Góra została uznana za istotną ostoję dwóch gatunków roślin naczyniowych: tojadu mocnego morawskiego (Aconitum firmum ssp.moravicum) i tocji karpackiej (Tozzia carpatica). Pierwszy z gatunków spotykany jest w wyższych położeniach (kosodrzewina i regiel górny), gdzie jako azonalny towarzyszy źródliskom potoków i miejscom szczególnie wilgotnym. Podobne wymagania siedliskowe ma tocja karpacka, która jest składnikiem ziołorośli i runa olszynek.

Także z uwagi na występowanie 7 gatunków zwierząt istotnych wg załącznika do Dyrektywy Siedliskowej obszar Babiej Góry podnosi swoją rangę "naturową". Ma tu bowiem jedno z trzech w Polsce miejsc występowania darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) - endemit karpacki występujący w górnoreglowych borach świerkowych, zaroślach jarzębiny i w ziołoroślach. Inny endemit, z grupy chrząszczy, sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) pojawia się także w borach iglastych z jodłą i świerkiem, a także w ziołoroślach z wiciokrzewem czarnym (Lonicera nigra). Wśród płazów uwagę zwrócono na kumaka górskiego (Bombina bombina) oraz traszki: karpacką (Triturus montandoni) i grzebieniastą (T.  cristatus). Z dużych ssaków obecnych na Babiej Górze istotne z punktu widzenia Dyrektywy uznane zostały niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx) i wilk (Canis lapus).

Podstawy prawne

Postępujący rozwój cywilizacji stał się zagrożeniem dla przyrody kuli ziemskiej. W celu zahamownia tego procesu i ochrony bogactwa przyrodniczego w roku 1992 podpisano w Rio de Janeiro konwencję o ochronie różnorodności biologicznej, zrównoważonych wykorzystywaniu jej elementów, rozsądnym gospodarowaniu nimi oraz sprawiedliwym podziale korzyści z zasobów genetycznych.

Poszczególne państwa starają się podejmować w dziedzinie ochrony środowiska rozmaite działania. W ramach Unii Europejskiej podjęto próbę ich skoordynowania poprzez program Natura 2000 zwany też Europejską Siecią Ekologiczną. W założeniu sieć obszarów ma pełnić główną rolę w ochronie bioróżnorodności biologicznej w krajach unijnych. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne:
- Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2.IV.1979 roku).
- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21.V.1992 roku).

Zgodnie z nimi każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek utworzyć na swoim obszarze tereny chroniące najcenniejsze i najrzadsze elementy przyrody (w tym także siedliska) charakterystyczne dla regionów biogeograficznych. Dyrektywy unijne muszą być przestrzegane przez kraje członkowskie, bowiem w przeciwnym wypadku zostaną nałożone na nie sankcje finansowe.

Celem tzw. Dyrektywy Ptasiej jest ochrona gatunków ptaków, regulowanie ich liczebności i racjonalne gospodarowanie nimi (dyrektywa zawiera zasady dopuszczalnego ich wykorzystania). Elementem tego dokumentu jest także lista gatunków ptaków rzadkich czy zagrożonych wyginięciem.

Dyrektywa zwana Siedliskową zawiera z kolei zasady ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem lub mającym bardzo niewielki zasięg lub też będących "modelowymi" przykładami typowymi dla europejskich regionów biogeograficznych. Podaje także listę gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) oraz ich siedlisk.

Przepisy unijne pozostawiły poszczególnym państwom członkowskim dowolność w konstruowaniu przepisów w sprawie obszarów naturowych, nakładając na nie jedynie obowiązek nadzorowania i monitorowania stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnych z wymienionymi w Dyrektywach. Ustawa o ochronie przyrody z 16 IV 2004 roku nakłada na ministra d/s środowiska obowiązek nadzorowania funkcjonowania obszarów Natura 2000. Zgodnie z przepisami zostały wytyczone Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (w skrócie OSO) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (w skrócie SOO).

Kanał RSS

Komunikat turystyczny

z dnia 22.10.2019 r.

Warunki turystyczne na Babiej Górze. Wszystkich wybierających się na babiogórskie szlaki prosimy o rozwagę i ostrożność szczególnie przy schodzeniu. Warunki pogodowe na Babiej Górze mogą bardzo szybko ulegać zmianie, dlatego też zawsze trzeba być przygotowanym na znaczne pogorszenie pogody. UWAGA! Szlak żółty "Akademicka Perć" jest otwarty z dniem 27 maja. Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN czynna od 9.00 do 17.00 od wtorku do niedzieli. Opłaty za wstęp na teren Parku pobierane są w okresie od 29 marca do 30 listopada. Na terenie BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
więcej

Pogoda

8

Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 22.10.2019 r.
Godzina: 7.11
Wiatr: słaby
Opad: bez opadu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: bardzo dobra

Newsletter