Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
  1 2 3 4 5 6
 7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 019.51828E

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Plan ochrony dla... / Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu

Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu

Dbałość  społeczeństwa o  otaczające nas środowisko przyrodnicze nabiera w obecnych czasach szczególnie istotnego znaczenia.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo nie tylko do informacji o środowisku, ale i aktywnego uczestnictwa w jego ochronie i opracowywaniu wielu dokumentów planistycznych, w tym projektów planów ochrony parków narodowych.

Pierwsze prace nad Projektem planu ochrony BgPN zostały podjęte już  w 2005 roku.  Jednak z uwagi na długotrwałe procedowanie oraz duże zmiany w Ustawie o ochronie przyrody odnośnie funkcjonowania parków narodowych, a także nowymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, jakie nastąpiły w rejonie Babiej Góry od tego czasu konieczne było powtórzenie niektórych  działań.  Pełniący obowiązki  Dyrektora Parku na początku 2016 roku podjął decyzję o ponowieniu procedury uczestnictwa społeczeństwa w opracowaniu projektu Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego zawierającego także plan ochrony dla obszarów naturowych  w części pokrywającej się z granicami Parku i zaprosił wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia wniosków do Projektu.

Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa przez zainteresowane osoby i podmioty w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu, a także o możliwości składania uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Parku, w prasie oraz przesłane do jednostek, stowarzyszeń, instytucji.  W marcu 2016 roku do projektu planu wnioski złożyło 16 organizacji, instytucji i osób fizycznych. 29 lipca br. Dyrektor BgPN dr Tomasz Pasierbek wyłożył do konsultacji społecznych Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu zostało podane do publicznej wiadomości. Spotkania konsultacyjne były zorganizowane po obu stronach masywu: w gminie Zawoja i gminie Lipnica Wielka. Do opublikowanego projektu pisemne uwagi i wnioski złożyło 7 organów,  instytucji i organizacji oraz osoby fizyczne, a kolejnych  10 uwag złożono podczas spotkania konsultacyjnego.

Po rozpatrzeniu uwag i wniosków Dyrektor dr Tomasz Pasierbek w dniu 22 sierpnia br.  opublikował drugą wersję Projektu planu ochrony BgPN, która została przesłany do zaopiniowania przez Rady sąsiadujących z terenami Parku Gmin:  Jabłonki, Jeleśni,  Lipnicy Wielkiej i Zawoi  oraz  Radę Naukową Babiogórskiego Parku Narodowego.

Uchwała Rady Gminy Zawoja w sprawie projektu planu została podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 25 sierpnia 2016 roku.  Przewodniczący Rady Pan Jerzy Pająk poddał pod dyskusję wszystkie zagadnienia zgłoszone ze strony samorządu i mieszkańców Gminy Zawoja w okresie od marca br. W trakcie dyskusji Dyrektor Parku przedstawił i uzasadnił sposoby uwzględnienia lub odrzucenia zgłoszonych uwag i wniosków. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy Zawoja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony BgPN.

Posiedzenie Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 26 sierpnia 2016 r., na którym zaopiniowano projekt planu prowadził Przewodniczący Rady Mariusz Wnenk.  W trakcie posiedzenia Dyrektor Parku przedstawił projekt planu ochrony Parku, w którym znalazły się punkty odnoszące się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Lipnica Wielka. W czasie dyskusji nad projektem Radni poruszyli wiele zagadnień dotyczących turystycznego rozwoju gminy w aspekcie funkcjonowania Parku. Po dyskusji Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.

Rada Gminy Jeleśnia na posiedzeniu Rady w dniu 30 września 2016 br.  pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony BgPN, natomiast  Rada Gminy Jabłonka na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 br.  zaopiniowała Projekt negatywnie.

Posiedzenie Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego w sprawie zaopiniowania Projektu planu ochrony BgPN odbyło się w dniu 29 sierpnia br. w Krakowie.  Spotkanie prowadziła prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska - przewodnicząca  Rady. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia dotyczące między innymi działań ochronnych w ekosystemach leśnych, konfliktów między celami ochrony przyrody Parku i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, a także udostępniania Parku dla turystyki i innych form aktywności społeczeństwa. Po przeanalizowaniu tych zagadnień Rada Naukowa poparła projekt i uznała za celowe przesłanie go do Ministra Środowiska do dalszych prac legislacyjnych.

Dyrektor Parku dr Tomasz Pasierbek w dniu 31 sierpnia 2016 r. przesłał do Ministra Środowiska Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego wraz z opinią Rady Naukowej Parku i uchwałami Rady Gminy Zawoja i opinią Rady Gminy Lipnica Wielka. Stanowiska pozostałych dwóch Rad Gmin (Jeleśni i Jabłonki) zostały przesłane do Ministra Środowiska w październiku niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Dyrekcję Babiogórskiego Parku Narodowego.

Sporządził: Janusz Fujak

Ogłoszenie w sprawie Projektu planu ochrony BgPN z marca 2016r.

Zawiadomienie o wyłożeniu Projektu planu ochrony BgPN

Zawiadomienie Rad Gmin o wyłożeniu Projektu planu ochrony BgPN

Pismo w sprawie zaopiniowania Projektu planu ochrony BgPN przez Rady Gmin

Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do Projektu planu ochrony BgPN

 

Kanał RSS

Komunikat turystyczny

z dnia 22.10.2019 r.

Warunki turystyczne na Babiej Górze. Wszystkich wybierających się na babiogórskie szlaki prosimy o rozwagę i ostrożność szczególnie przy schodzeniu. Warunki pogodowe na Babiej Górze mogą bardzo szybko ulegać zmianie, dlatego też zawsze trzeba być przygotowanym na znaczne pogorszenie pogody. UWAGA! Szlak żółty "Akademicka Perć" jest otwarty z dniem 27 maja. Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN czynna od 9.00 do 17.00 od wtorku do niedzieli. Opłaty za wstęp na teren Parku pobierane są w okresie od 29 marca do 30 listopada. Na terenie BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
więcej

Pogoda

8

Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 22.10.2019 r.
Godzina: 7.11
Wiatr: słaby
Opad: bez opadu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: bardzo dobra

Newsletter